Gerealiseerde projecten 2021

In 2021 zijn acht projecten afgerond. Klik op de projectnaam voor meer informatie.

Op onderstaande kaart zijn de projecten, waar mogelijk, weergegeven.

Vergroot afbeelding Kaart gerealiseerde projecten 2021
1. Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)* 2. Beter en meer/Verbeteraanpak trein* 3. Plan van Aanpak Goederen Emplacementen (PAGE) risicoreductie* 4. Rotterdamsebaan 5. Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes 6. Stadshavens Rotterdam 7. A76 Aansluiting Nuth 8. Sterke regio's: Oost-Nederland * niet op de kaart