Inzet van de middelen

Op deze pagina krijgt u een overzicht van de inzet van de beschikbare rijksmiddelen.

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpartijen.

Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is in de hierna volgende tabel een overzicht opgenomen van de relevante begrotingsreeksen van IenW en LNV. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting van 2019.

Inzet van de middelen
ArtikelOmschrijving201820192020202120222023
IenW (XII)
13.03Projecten BIRK2.9414.950691000
13.03Nota Ruimte04.85037997100
13.04Meerjarenprogramma Bodem11.86225.88019.90127.544115.831118.146
20.01Uitvoering Geluidsanering9.71317.48022.55223.03923.74223.812
25.01Bijdrage BDU930.277881.588881.547880.078869.277869.279
TOTAAL954.793934.748925.070931.6321.008.8501.011.237
IenW (A)
12.01Verkeersmanagement HWN3.7363.7373.7363.7333.7303.729
12.02Beheer, onderhoud en vervanging HWN695.374675.177643.081755.369678.135701.736
12.03Aanleg HWN997.6181.466.9661.167.8491.031.6091.068.5181.447.044
12.04Ge�ntegreerde contractvormen PPS HWN672.417371.112470.583416.348500.715379.519
12.06Netwerkgebonden kosten HWN575.584582.646588.325577.114546.203543.224
12.07Investeringsruimte HWN000000
13.02Beheer, onderhoud en vervanging Spoor1.422.1171.379.1091.343.0231.261.8661.305.7671.271.121
13.03Aanleg Spoor622.777460.265500.270410.980429.315368.820
13.04Ge�ntegreerde contractvormen PPS Spoor159.173160.024164.262165.090167.459169.095
13.07Rente en aflossing Spoor9.9909.9909.9909.9909.9909.990
13.08Investeringsruimte Spoor000000
14.01Grote regionale projecten166.909151.807152.52768.6511.6051.752
14.02Regionale Mobiliteitsfondsen000000
14.03RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid32.92340.9555.85499045.6770
15.01Verkeersmanagement HVWN8.6558.6558.6558.6558.6558.655
15.02Beheer, onderhoud en vervanging HVWN349.606363.039376.367329.346336.183317.654
15.03Aanleg HVWN274.866364.110328.451266.279144.98075.576
15.04Ge�ntegreerde contractvormen PPS HVWN34.345240.431129.31975.62871.24460.853
15.06Netwerkgebonden kosten HVWN312.727315.153316.395309.314301.368299.836
15.07Investeringsruimte HVWN000000
17.02Betuweroute4.6154.8071.2101.21000
17.03Hogesnelheidslijn-Zuid1.6742.1886.4356.47500
17.06Project Mainportontwikkeling Rotterdam23.26717.475969255255255
17.07ERTMS169.594217.960150.340308.829306.566275.428
17.08ZuidasDok123.987187.941265.302231.290148.60979.026
17.10Programma Hoogfrequent Spoorvervoer203.908261.697143.486386.491422.570417.026
18.01Saldo afgesloten rekeningen000000
18.02Beter Benutten000000
18.03Intermodaal vervoer000000
18.04Gebiedsgerichte aanpak (UPR)000000
18.06Externe veiligheid5.730893787000
18.07Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise000000
18.08Netwerkoverstijgende kosten12.38000000
18.11Investeringsruimte000000
18.12Nader toe te wijzen BenO en vervanging000000
18.13Tol gefinancierde uitgaven000000
18.14Minregel: rentevrijval000000
18.15Ramingsbijstelling en kasschuif000000
18.16Reservering Omgevingswet000000
18.17Verkenningen Nieuwe Stijl000000
20.01Verkenningen2.0004.0007.90036.30450.000211.026
20.02Korte termijn mobiliteitsmaatregelen10.00030.00030.00030.0000�0
20.03Reserveringen5.00025.00013.00018.00019.00020.000
20.04Generieke investeringsruimte000000
20.05Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit022.89749.72645.867121.135144.135
TOTAAL6.900.9727.368.0346.877.8426.755.6836.687.6796.805.500
IenW (J)
1.01Grote projecten waterveiligheid343.164229.909205.094224.90688.3338.480
1.02Overige aanlegproj. Waterveiligheid147.112171.053261.763254.769541.811437.972
1.03Studiekosten waterveiligheid9.3966.2105.1173.8902.9882.300
2.01Aanleg waterkwantiteit000000
2.02Overige invest. Zoetwatervoorziening23.74822.50444.54540.2641.4612.341
2.03Studiekosten Zoetwatervoorziening3.4322.7403.3502.52085423
3.01Watermanagement7.2197.1917.1917.1917.1917.191
3.02Beheer en Onderhoud184.299172.797120.495130.131130.915153.333
4.01Experimenteerprojecten
4.02Ge�ntegreerde contractvormen PPS27.36732.46728.76142.58753.198234.906
5.01Apparaat238.746235.456234.966229.318218.069218.491
5.02Overige uitgaven64.04564.81664.81064.88665.07265.098
5.03Investeringsruimte11.60011.00012.5007.5001.00019.400
5.04Reserveringen2.0002.0009.18921.18927.189
7.01Investeringen waterkwaliteit24.01748.17047.25951.34073.97362.348
7.02Overige Invest.waterkwaliteit5.0005.32429.88926.11148.46522.930
7.03Studiekosten waterkwaliteit13.55831.18550.0859.9909.4509.100
TOTAAL1.102.7021.042.8221.117.8251.104.5921.263.2001.271.502
LNV (XIV)
12NURG - Maaswerken�4.2215.998��5.876
12Nationale parken300300
12Mainport Rotterdam�7.9937.8427.999
TOTAAL12.21414.14014.175
Bron: MIRT Brontabel als csv (5 kB)